Meditácia na 04.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období
NEBO AKO DAR

Napredujem v snahe získať čo najbezpečnejšie účasť v nebeskom kráľovstve? Ako? Za čo je nebo našou odmenou? Môžu byť v nebi i inoveriaci a neveriaci? Čo musia spĺňať? Boh nás pozýva prežiť celú večnosť s ním. Sv. Pavol Korinťanom opísal nebo, akými slovami? Boh nás obdarúva. Ďakujme za prísľub neba. Žime tak, aby sme mohli byť oslávení v nebi.

YT | GTV viac sa dočítate tu: N E B O | DUCHOVNÝ RAST