Meditácia na 06.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období
LÁMME CHLIEB

Môže to byť aj obrazne povedané. Nielen chlieb, ale všetko, čo dávame, robme s láskou ako samému Ježišovi. Majme štedré srdcia. Mnohí si takto otvárajú štedrosťou nebo. Štedrého darcu miluje Boh. Vieme sa aj s málom podeliť? Deľme sa nezištne. Nech pravá ruka nevie, čo robí ľavá.

YT | GTV