Meditácia na 08.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 18. týždňa v Cezročnom období
PREČ S MAMONOU?

Žijem pre mamomu? Hromadím veci, aj keď ich nepotrebujem a toľko im venujem síl, času? Zmýšľam len materiálne? Koho si volím za priateľa? Má viac? Môžem od neho niečo očakávať? Kupuje si ma? Boháč z podobenstva neprišiel do neba, ale chudák - bedár. Mamona zle našepkáva a klamlivo radí? Viem, kedy som bol štedrý?

YT | GTV