Meditácia na 10.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období
ĽUDSKÁ BIEDA

Čo je človek? Dieťa Božie? Ľudské telo i duša sú človekovi darom. Duša je večná, telo zomrie. Hlad, chudoba, neúspech a na koniec smrť. Veriaci človek smrťou nič nestráca. Ľudská bieda sa má zmeniť smrťou u Ježiša na večnú slávu. Verím v život večný? Ako narábam s telom? Verím v oslávené telo po smrti? Kde sa o tom píše?

YT | GTV