Meditácia na 13.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období
LIEČENIE A UZDRAVENIE

Lekár sa stará o telo človeka. Boh má oveľa väčší záujem o nás ľudí. Zomrel za nás. Ako on, tak aj my raz vstaneme s oslávenými telami. Pripravujme sa na to starostlivosťou o svoje telá a duše. Nič nepodceňujme. Liečme sa čo najskôr. Denne pamätajme na dušu. Liečme sa a dávajme sa uzdraviť Ježišom. Častá, dobrá a pravidelná svätá spoveď nie je zanedbateľná. Pravidelné prehliadky telo i dušu uchránia ťažkosti a chorôb. Ako bola moja posledná sviatosť zmierenia.

YT | GTV