Meditácia na 16.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

20. nedeľa v Cezročnom období
SPÁSA

Fanúšikovia majú radosť z víťazstva. Robíme všetko vo svojom živote, aby sme boli spasení? Spása je v našej moci. Čo bude odmenené Ježišom, pri našom odchode z tohto sveta? Za slovom spása duše, viďme, čo vyjadrujeme „po celú večnosť". Nezatvorme si pred svojou spásou obrazne povedané „dvere". Za spásou môžeme rozumieť to, čo si dnes ešte nevieme predstaviť, povedať, o čom nemáme v srdci jasno.

YT | GTV