Meditácia na 20.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 20. týždňa v Cezročnom období
SILA DARU

separator.png

Je potrebné, znova objavovať silu pre svoj život v Eucharistii. Bez protekcie, známosti, Ježiš zomrel a je v Eucharistii pre všetkých, ktorí veria v jeho prítomnosť pod spôsobom chleba a vína. Aký význam má večné svetlo, prečo? Kedy sa dvakrát pristupuje k Eucharistii a kedy sa môže prijímať pod oboma spôsobmi?

YT | GTV