Meditácia na 24.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období
ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA

Môžeme sa cítiť zodpovední za iných, ale najmä za seba. Spása je v rukách každého osobne. Uvážme, že keby sme všetkých priviedli k Bohu a seba nie, čo by to bolo užitočné... Nepodceňujme sa a nepreceňujme. Žime s Bohom prítomný okamih. Neuškoďme si na duši. Zrieknime sa každého hriechu. Vzbuďme si úmysel vytrvať s Bohom do konca života. Viac ako utíšiť telesný hlad túžme utíšiť svoj hlad po Bohu.

YT | GTV