Meditácia na 25.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 21. týždňa v Cezročnom období
POKORA A PÝCHA

Dve nezlučiteľné hodnoty. Boh sa pyšným nepáči, ale pokorní nachádzajú Boha. Pýcha je hriech, pokora čnosť. Rozlišujú ich aj ľudia. Čo prevláda v mojom živote? Kedy a ako boli potrestaní krásni..., ale pyšní anjeli a ľudia? Kto je vzorom pokory, je to Matka Pána Ježiša? Čo čaká po smrti za pokoru a čo za pýchu?

YT | GTV | POKORA a PÝCHA