Meditácia na 26.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 21. týždňa v Cezročnom období
NEVERA

Výzva dnešného dňa: potreba odkryť, poznať a odstrániť počiatok nevery. Ako sa prejavuje naša nevernosť k Bohu? Mnohí videli a boli svedkami Ježišových zázrakov a neuverili mu. Ježiš rešpektuje našu slobodu. V čom môžeme vidieť začiatky nevery v Boha? Boh je ten istý včera dnes a bude naveky. Čo vo mne vyvoláva pochybnosti o Bohu, či učení Ježiša Krista? Prežil som už noc viery? Čo som urobil na odstránenie nevery?

YT | GTV