Meditácia na 02.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 22. týždňa v Cezročnom období
ODSTRÁŇME PÝCHU POKOROU

Boh sa pyšným nepáči a pokorní nachádzajú jeho milosť.

Poníženosť otvára nebo. Panna Mária nás učí pokore. Do neba sa dostanú len pokorní srdcom. Pýcha sa ani ľuďom nepáči. Pokiaľ žijeme na zemi, milujme pokoru a zriekajme sa pýchy. Čoho je vo mne viac - pýchy či pokory? Pýcha je hlavný hriech a pokora najkrajšia čnosť.

YT | GTV | POKORA | PÝCHA