Meditácia na 05.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 22. týždňa v Cezročnom období
ZAPREDAŤ DUŠU

Za čo všetko sa dá duša zapredať? Nezabudnime, že to všetko je do času, ale Boh naveky i ľudská duša. Diabol bol vraj najkrajší anjel a čo dnes si o ňom hovoríme? Premýšľajme. Čo Cirkev učí o duši človeka? Čím sa líšime od živej a neživej prírody? Akú má cenu? Čo znamená pre mňa duša? Dá sa vymeniť? Je správne, keď sa vieme správne pýtať i samých seba.

YT | GTV | zlo