Meditácia na 07.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období
OTVORENÉ SRDCE

Ježiš nás učí žiť tak, aby sme mali srdce na správnom mieste k nemu, blížnym i sebe samým. Máme vedieť počúvať, vidieť, povzbudiť, dať príklad okoliu. Mali by sme si jeden druhého vedieť ctiť, milovať, pomáhať si a žiť spolu v láske.

Som človekom neotvoreného srdca pre okolie? Akej som povahy, čo moje vlastnosti? Srdce máme len jedno, čo by to malo znamenať? Ježiš nás učí byť tichým a pokorným srdcom.

YT | GTV