Meditácia na 08.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 23. týždňa v Cezročnom období
MÚDROSŤ

obraz__panna_maria.jpg

~٠•✿•♡ viac o PANNE MÁRII sa dozviete tu ♡•✿•٠~

Je jeden z darov Ducha Svätého. Čo si vieme pod múdrosťou predstaviť? Ktorý muž v Starom zákone bol obdivovaný pre múdrosť? O kom Ježiš povedal, že je "blázon"? Máme múdre a nemúdre panny v evanjeliu? V Starom zákone je kniha s podobným názvom, ako sa volá? Vyprosujme si tento dar v každom veku, postavení, počas celého svojho života.

YT | GTV | MÚDROSŤ