Meditácia na 09.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 23. týždňa v Cezročnom období
DOVERA

Dôvera obohacuje človeka v každom veku. Musí spĺňať určité kritéria. Aké a prečo? Klamstvo či prezradenie dôveru ničia. Mať dôverného človeka znamená i ľahší život. Boh nám dôveruje - a ja jemu dôverujem? Ako sa prejavuje v živote dôvera voči Bohu? Môže sa hovoriť o mne ako o dôveryhodnom človeku?

YT | GTV | VIERA