Meditácia na 10.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období
NAPOMENUTIE

Napomínať a napomenutie prijať, patrí k životu. Aké máme skúsenosti? Ako reagujeme na napomínania? Prečo a s akými pohnútkami napomíname? Čo je potrebné, aby sme s Božím požehnaním napomínali a napomenutia prijali?

YT | GTV