Meditácia na 13.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

24. nedeľa v Cezročnom období
ODPUSTENIE

Jedno slovo a veľa životných udalostí. Keď chceme, aby nám bolo odpustené, odpustime aj my iným. Naučme sa modliť: „...odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame..." Tešme sa z každého odpustenia. Viac a viac milujme Boha a blížneho. Odpúšťanie je liek pre telá i duše. Slová „odpúšťam Ti", nech nám vychádzajú zo sŕdc. Komu som ešte neodpustil a kto mne? ...dajme to čo najskôr do poriadku pred Bohom, ľuďmi i sebou samým.

YT | GTVLÁSKA ❤