Meditácia na 15.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období
SKAZENOSŤ SVETA

Sťažujeme sa na svoje okolie? Je nespoločenské, nemorálne, neveriace? Nie je svet taký, akí sme my? Ako zmýšľam o sebe? Nerobíme sa horšími či lepšími? Čo musíme samy na sebe napraviť? Aký je Boh? Mám byť jeho dieťaťom. Snažím sa ním byť? Pozerajme viac na svet ako kresťania. Robme zaň pokánie. Odprosujme Boha za urážky sveta. Pomôžme niekomu príkladom, modlitbou, bez napomínania byť lepším.

YT | GTV