Meditácia na 17.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období
HNEV

Hnev nie je znamením kresťanstva, ale odpustenie je. Hnev parí medzi hlavné hriechy. Čo všetko hnev rozložil, zničil. Hnev je s alkoholom metlou ľudstva. Uvedomme si, že musíme dať preč i najmenší tieň hnevu. Nepodceňujme hnev. Čo je opakom hnevu? S kým sa hnev spája?

YT | GTV | Hriech