Meditácia na 18.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
MILOSRDENSTVO

Milosrdenstvo bolo, je a bude aktuálne. Milosrdenstvo Pána Boha voči nám a u nás voči sebe navzájom. Nezabúdajme o milosrdenstvo prosiť Boha i blížneho. Modlime sa, aby nás milosrdenstvo celých preniklo. Božie Milosrdenstvo je prejav Božej lásky voči nám. Ak chceme, aby boli ľudia v našej spoločnosti šťastní, buďme voči nim milosrdní. Milosrdenstvo nikoho neuponižuje ani nezaznáva.

YT | GTV | L❤Á❤S❤K❤A❤