Meditácia na 19.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období
VYZNÁVAJME KRISTA

Máme vyznávať na verejnosti Krista? Čo to znamená? Ako najľahšie vyznať svoju vieru? Bez násilia, upútania pozornosti, primerane i veku a iným hodnotám? Kto mňa vyzná, toho i ja vyznám... poznáme z Písma svätého. Svet potrebuje od nás naše vyznanie Boha. Prečo? Čo spôsobuje ľuďom pri vyznávaní Krista ťažkosti a prečo? Ako som sa naposledy na verejnosti prihlásil, že som kresťan?

YT | GTV