Meditácia na 20.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

25. nedeľa v Cezročnom období
ZMÝŠĽAJME AKO JEŽIŠ

Ježiš miluje všetkých ľudí.

Pokiaľ žijeme na zemi, prežime náš život v láske k Bohu a blížnym. Nezmýšľajme o iných zle. Naopak, pretože nemôžeme dnes vidieť ich vnútro, prečo tak konajú, hovoria, žijú. Hlavná vec, že Boh o nás všetkých všetko vie. Nebuďme nikomu dlžní lásku. Zmýšľajme o sebe i blížnom, ako nás učí 

YT | GTVLÁSKA ❤