Meditácia na 21.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
LÁSKA A SPRAVODLIVOSŤ

Uvedomme si, čo pre nás spravodlivosť a láska znamenajú a čo majú znamenať. Vo večnosti budeme žiť lásku. Dnes je správne ešte žiť i spravodlivosť a iné čnosti. Milujme blížneho tak, ako nás to učí Ježiš. Nech láska dominuje v našom živote. Nezabúdajme, že Boh nás učí nezištnej láske. Kto napodobňuje v živote Boha - Lásku, je i spravodlivý.

YT | GTV