Meditácia na 23.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 25. týždňa v Cezročnom období
VZŤAH KU KRISTOVI

Čo uprednostňujem vo svojom živote - Boha, či mamonu? Zanedbateľná otázka? Boha milovať viac ako všetko materiálne, by malo byť zmyslom nášho snaženia. Áno, platí zásada - dať Bohu všetko, čo mu patrí, aj hmote len to, čo jej patrí. Hmota môže byť blížny človek, úrad, funkcia, vek. Zvážme, načo žijeme? A čomu? Hmota je dar od Boha. Zlým prístupom k nej neurážajme Boha.

YT | GTV