Meditácia na 24.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období
SLUŽBA

Uvedomiť si, že každý, kto má akúkoľvek moc spravovať, riadiť iných, stáva sa služobníkom pre iných. Nie je to jednoduché a ľahké. Dedičný hriech, slabosť sa ozývajú. Učme sa nasledovať službu Ježiša z poslednej večere s apoštolmi. Ako vie vyznieť služba rodičov deťom? Keď dospelé deti nezabúdajú na zostarnutých rodičov. Ako vyznieva nezištná služba suseda susedovi? Služba sa nesmie vždy premietať cez peniaze, vypočítavosť a iné.

YT | GTV | AUTORITA