Meditácia na 25.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
PREDVÍDAVOSŤ

V čom musíme byť predvídaví? Prečo? Myslíme na večnosť? Všetko len dočasu, ale Boh naveky. Predvídavosť učí správnemu prístupu k ľuďom, veciam, udalostiam i sebe. Učí nás chrániť sa hriechu. Nezatvárať si oči a ani srdce či dlaň pred Bohom a blížnymi. Zdravie tela i duše si vyžadujú byť predvídavý. Na predvídavosť pozerajme aj ako na dar Ducha Svätého.

YT | GTV