Meditácia na 27.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

26. nedeľa v Cezročnom období
BOHATSTVO A CHUDOBA

Bohatý Ježiš sa stal pre nás chudobným bratom, pretože nás miluje. Bohatstvo a chudoba sú materiálne i duchovné. Napodobňujme Ježiša i chudobného svätého Františka, či svätého Vincenta de Paul. Chudoba dvere do raja otvára a bohatstvo ich zatvára. Naučme sa deliť s núdznymi o naše bohatstvo. Nech nevie tvoja pravá ruka, čo robí ľavá s bohatstvom.

YT | GTV