Meditácia na 29.09.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 26. týždňa v Cezročnom období
POKUŠENIE

Pokušenie je vábivé, neškodné, pekné a aj iné. Ale po páde je horké, sklamaním, odporom, hanbou... Diabol bol, je a bude klamár, podvodník, otec klamstva. Pokušenie je začiatok a za ním je brána do pekla. Smejú sa z neho ľudia? Aj to je pokušenie. Žartujú zo zatratenia? Pripravujú si do pekla cestu. V čom mám najviac a najčastejšie pokušenia? Ako im odolávam? Modlitba = útek od pokušenia; viac sa ovládať, kontrolovať a iné sa pre nás vypláca. Dnes sa môžeme zdať byť porazení, ale kto vytrvá do konca, nájde spásu svojej duše.

YT | GTV | duchovný rast