Meditácia na 01.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 26. týždňa v Cezročnom období
ZMENIŤ ŽIVOT

V duchovnom živote neplatia zásady módy sveta. Zmeňme svoj život podľa rád Ježiša a zachovajme sa ako mnohí, čo boli pred nami a dnes sú svätí. Zanechajme niečo, čo nám škodí, neosoží, čím si komplikujeme život, čím sa klameme. Prehodnoťme svoje postoje, veci, ktoré máme a nemusíme mať, s ktorým človekom rozviažem priateľstvo? Strom, aby priniesol úrodu, sa ošetruje, orezáva, hnojí... Človek musí zaujať správny postoj k pravde, spravodlivosti, i čnostiam života. Neodkladaj nápravu na zajtra. Začni dnes. Maličkosťou, ktorá prerastie ako semiačko na veľký strom.

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Ruženec – v živote sme už boli mnohokrát obdarovaní, aj sami sme niekoho obdarovali. Tento mesiac je zasvätený Panne Márii Ružencovej. To nie je len jednorazová záležitosť; ako sa mnohí spoliehajú, že stačí im v rakve ruženec omotať okolo rúk, ale kto sa nemodlí ruženec, prichádza o hodnotu, ktorú dnes podceňuje. Ruženec, tak malý rôznej farby veľkosti a akosti je darom neba. Dal nám ho Boh cez Máriu, ktorú voláme Ružencová. Nikto z nás nech nepodcení žiadne tajomstvo piatich svätých ružencov, či dvadsiatich piatich tajomstiev. Zamilujme si každý deň niektorou časťou sa obrátiť na Máriu a Ježiša a viňme krásnu kytičku aspoň z niektorých tajomstiev ruženca. Ruženec nám otvára nebo a ružencom môžeme pomáhať živým aj zomrelým. Stačí niekoľko minút denne a budujeme si nesmiernu hodnotu u Boha. Je vecou cti každého z nás, vedieť jednotlivé tajomstvá svätého ruženca a modliť sa ho. Amen.

YT | GTV