Meditácia na 02.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 26. týždňa v Cezročnom období
VOĽA BOŽIA

Denne sa modlíme "...buď vôľa tvoja...", hlásime sa k Bohu. A aj sa tak správame? Neklameme seba a Boha? Iné hovoríme a inak konáme? Božia vôľa nech je nad našou vôľou. Nie čo my, Pane, chceme, ale čo TY. Nezabúdajme a pripomínajme si to, na čo sme na svete. Je správne, že Boh má na nás oprávnené požiadavky, ktoré máme splniť. Večnosť sa začala. Boh je bez začiatku i konca. Rozhodujeme o sebe dnes a teraz.

YT | GTV