Meditácia na 04.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

27. nedeľa v Cezročnom období
PRIATEĽSTVO

Buďme medzi sebou i s Bohom priateľmi. Pod tým vzťahom sa meňme k dobrému. Zanechajme všetko, čo nám neosoží na duši i tele. Prijímajme sa navzájom. Dajme sa dobrým príkladom zmeniť. Všetko dostávame od Boha - nezabúdajme podľa toho aj žiť. Dajme Bohu, čo od nás vyžaduje. Aj maličkosť v našom živote nám pomôže na celú večnosť. Ježiš je náš Pán, Boh i náš priateľ a brat - čo od nás žiada?

YT | GTV