Meditácia na 07.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 27. týždňa v Cezročnom období
PRÁCA NA SVOJEJ VIERE

Nestačia len slová, ale za slovami musia byť skutky. O akej viere hovoria naše skutky? Aké skutky sú potrebné, aby sme mali väčšiu vieru? Z viacerých možných skutkov, ktoré majú vplyv na našu vieru, pripomeňme si aspoň niektoré. Poznávať Boha. Viera rastie vzdelávaním sa o Bohu. Pomodlím sa za seba i pochybujúcich !Vyznanie viery.

YT | GTV