Meditácia na 13.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
VĎAČNOSŤ A DOBROTA

Bohu i ľuďom sa vďačnosť a dobrota páčia. Prečo? Všimnime si, aké máme s nimi skúsenosti. Sú prejavom lásky. Osožia kždému človeku. Bez nich je život prázdny, nie je ľudský; je brzdou našich vzťahov či osobného bohatstva. Nešetrime s nimi pri kontakte s okolím. Mnohí na ne zabúdajú a škodia sami sebe. Klaďme dôraz v živote na ne. Nešetrime ich obsahom. Je požehnaním, že sme vďační a dobrí. Zostaňme v živote pri nich.

YT | GTV