Meditácia na 16.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období
VEČNÝ ŽIVOT

Čo si pod týmito slovami predstavujem? Moja a naša predstava o večnosti nemusí byť správna. Ježiš jediný v evanjeliu je Cesta, Pravda a Život. Čítajme, čo hovorí o večnom živote. Pre večnosť s Ježišom sa vyplatí žiť. Je pravdou, že jestvuje aj zatratenie. V čom je medzi nimi rozdiel? Nepodceňujme Pravdu, žime v priateľstve s Bohom. Viem, čo je a nie je v nebi? A čo je a nie je v pekle? Večnosť začína nie zajtra, ale teraz.

YT | GTV | ŽIVOT