Meditácia na 21.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 29. týždňa v Cezročnom období
MODLITBA

Nie je nič ťažšie, ako modliť sa a nie je nič ľahšie, ako modliť sa. Modlitba. Čo sa skrýva za týmto slovom? Čo všetko vieme o modlitbe? A čo naša modlitba? Aj dnes aktuálne otázky. Modlím sa pravidelne? Keby mi srdce bilo nepravidelne, čo by som robil? Nechceme zomrieť. Po prirodzenom živote prichádza večný. Odmena či trest? Pomodlime sa nahlas najkrajšiu modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš.

YT | GTV | MODLITBA