Meditácia na 23.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
CHCIEŤ SA MODLIŤ

Všeličo sa nám nechce. Keď veci zvážime, rýchlo zmeníme názor. Čo všetko nám nechuti a nie je po chuti. Modliť sa vedieť, chcieť, dokázať modliť sa pravidelne je vecou cti kresťana katolíka. Modlitba nám pomáha poznať veci, zamilovať si ich, uchrániť sa pred inými, začať zmenu života. Sú veci, a medzi ne patrí i rozhovor Bohom, ktoré sa nedkladajú, neposúvajú za niečo či inokedy. Liek berieme ako určí lekár a Boh nám hovorí kedy, kde, ako sa modliť.

YT | GTV MODLITBA