Meditácia na 27.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období
HĽADAJTE, KLOPTE, VOLAJTE

Ježiš znova opakovane nás vyzýva ísť za ním. Za nič ho nevymeniť, nenahradiť, nezaprieť ho. Naša činnosť nech je na oslavu Boha. Prejavujme vedome a dobrovoľne svoje „ja" Bohu. Čo urobíme svojej duši, pre svoju dušu, Boh nám bohato odmení. Nič pre Boha nie je ťažké. Boh je štedrý ku každému, kto ho kladie na prvé miesto alebo najčestnejšie. Vždy chcime len Boha - ráno, na obed i večer. S ním vstávajme, žime i odchádzajme na odpočinok.

YT | GTV