Meditácia na 28.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 30. týždňa v Cezročnom období
SVEDOK LÁSKY

Podľa čoho by mal svet poznať kresťana a kresťanstvo? Podľa spôsobu života a čo k nemu patrí. Kresťan vie, na čo je na svete a kde smeruje jeho existencia na zemi. Tomu sa podriaďuje. Je svedok Božej lásky i lásky vzťahov medzi ľuďmi. V jeho živote je vidieť, že bojuje proti hriechom, čo je opak lásky. Nesmieme sa báť ťažkostí pre Boha, niesť kríže života, očakávať, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

YT | GTV