Meditácia na 30.10.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 30. týždňa v Cezročnom období
AKÝ BYŤ A AKÝM NEBYŤ

Nemáme konať bezducho. Nerobme niečo, za čo by sme dostali trest, pokarhanie, ale robme tak, aby sme raz boli poctení pochvalou a odmenou. Prečo sa ponáhľať, keď vieme, že je to pochybné, zlé a môžeme to zdokonaliť či vylepšiť...? Krajčír učí, že máme dvakrát merať a raz strihať. Bežec pred pretekmi trénuje. Vedec znova a znova opakuje riešené veci. Neponáhľajme sa. Dajme však Bohu, čo mu právom patrí. Milujme blížneho. Pestujme čnosti i keď to dlhšie trvá, ako byť nie čnostný. Múdremu sa hlúpy nemôže rovnať. Dieru vo vrecku zašijeme, aby sa nám úspory nestratili. Čo sa mňa týka?

YT | GTV | PÝCHA & POKORA