Meditácia na 05.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období
BOŽIA CESTA OHLASOVANIA

Každý máme od Boha určené, načo sme na svete. Nie iba zamestnanie či povolanie môžeme vykonávať. Pri ich napĺňaní máme dbať, že sme kresťania, že máme šíriť Božie veci. Každý tam, kde žije, plní si povinnosti je aj Božím hlasom. Nepotrebuje k tomu vyššie vzdelanie. Deti potrebujú jednoduché slová rodičov o Bohu. Dospelí odovzdávajú príklad životom. Nesmieme mlčať o Bohu. Dnes je náš čas, byť ohlasovateľom Boha. Na čo nemáme pri tom zabúdať?

YT | GTV | ŽIVOT