Meditácia na 07.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 31. týždňa v Cezročnom období
VYZNAVAČ KRISTA

Nestačí dať len správnu odpoveď na otázku: Kto je pre mňa Ježiš Kristus? Pokladám sám seba za vyznavača Krista, čím? Pokladajú ma iní za vyznavača Krista, prečo? Hovorí o tom náš život. Ústa nestačia. Byť svedkom, je výzva - zmýšľať ako Kristus, žiť s Kristom a pre Krista. Pracujme na sebe a spolupracujme s Duchom Svätým. Ako?

YT | GTV | ČNOSTI