Meditácia na 10.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 32. týždňa v Cezročnom období
BUĎME PRIPRAVENÍ

My veriaci nepodceňujeme prípravu na smrť. Zomrieť môžeme kdekoľvek a kedykoľvek. Príčinou smrti môže byť choroba i nehoda. Veríme, že po živote prirodzenom raz nastane nový život. Keď vieme rešpektovať prirodzené zákony, veríme i učenie Cirkvi, čo nasleduje po smrti. Čím je človek starší a známejšie sú rôzne okolnosti života, tým viac máme myslieť na smrť. Smrti sa nebojíme, ale pristupujeme k nej zodpovedne, pokiaľ žijeme.

YT | GTV | ŽIVOT