Meditácia na 12.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období
KRISTUS KRÁĽ

Kto má v mojom živote najčestnejšie miesto? Dovolím Kristovi Kráľovi, nech je moje všetko, ideál, vzor, chcem ho nasledovať, milovať s ním žiť? Ako? On zomrel za mňa, má pre mňa miesto vo svojom kráľovstve, je mojou odmenou, je cieľom života, je mi znamením pre večnosť. Kristus Kráľ bol je a bude večný a pravý Boh.

YT | GTV | JEŽIŠ KRISTUS