Meditácia na 13.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
VEĽKODUŠNOSŤ SRDCA

Chudobná vdova je nám vzor veľkodušnosti. Prečo? Vdova bola ochotná dať zo seba všetko, teda celý svoj majetok. Jej nepatrný dar nemal síce veľkú cenu. Ježiš na tejto vdove chce poukázať, s akou vnútornou odovzdanosťou je potrebné prinášať svoje dary a obety. Našla v Bohu istotu. Istotu pre dnešok, pre zajtrajšok, ako i pre večnosť. Ježiš chce, aby sme boli úplne slobodní. Slobodní od všetkého, čo nás akýmkoľvek spôsobom zväzuje, zotročuje.

YT | GTV