Meditácia na 15.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

33. nedeľa v Cezročnom období
ZODPOVEDNOSŤ

Ako zvykneme pozerať na nezodpovedných ľudí...? Berú, robia si nárok a ich život aký je? Je správne, že cítime zodpovednosť za telá i duše. Naša existencia je o tom. Žijeme naveky. Nepodceňujeme nič u seba ale ani u iných. Pamätajme, že na konci prirodzeného života príde smrť - a s ňou i súd. Náš život berme ako Boží dar. Život má úžasnú cenu. Nebuďme len vypočítaví, ale i zodpovední.

YT | GTV | ŽIVOT