Meditácia na 16.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
VEČNOSŤ

Žiť tak, aby sme v hodine smrti získali večný život. Ako si ju predstavujem? Čo Ježiš hovorí o večnosti? Máme začať žiť prítomnosť božiu. Aký mám postoj k znameniam časov? Kedy som sa zamyslel nad slovami Créda v jeho závere? Zopakujme si slová, čo učí Cirkev o Bohu. Kedy večnosť začala u mňa?

YT | GTV