Meditácia na 17.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 33. týždňa v Cezročnom období
ÚCTA K DUŠI

Človek má telo a dušu. Duša dáva telu život. Telo zomrie a duša nie. Boh cez rodičov dáva telo. Doň Boh vtláča dušu hneď pri počatí. Telo sa vracia do zeme smrťou, duša podľa zásluh človeka ide do neba, očistca či pekla. Telo je dočasné, duša večná. Oboje máme v úcte a starať sa o ne, pokiaľ žijeme. Telo ničí smrť. Duša bude odmenená nebom alebo peklom. Máme len raz a jedno telo a jednu dušu; je chrámom Ducha Svätého. Starám sa viac o telo alebo dušu? Čo je u mňa z nich čistejšie? Načo som z nich hrdý? Krása tela je dočasu, krása duše musí byť našim pričinením večná.

YT | GTV