Meditácia na 18.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 33. týždňa v Cezročnom období
KONIEC ČASOV

Na Ježišove znamenia sa máme pozerať očami nevinného dieťaťa. O tej hodine, dni nevie žiadny človek. Náš pohľad na tieto udalosti je pohľad skôr materiálny. Zmysly človeka nestačia. Potrebné je pozerať očami viery. Ide o veci nadčasové. 

YT | GTV