Meditácia na 20.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
JEŽIŠ KRISTUS JE KRÁĽ

Pohľad na ukrižovaného Krista nech je pre nás viac a viac oslovením plniť vôľu Božiu, žiť podľa príkazov, zachovávať prikázania. Budeme mať čas pre Krista, lebo chceme byť s ním po celú večnosť. Dáme Kristovi prednosť pred všetkým. Tým, že vzal prirodzenosť človeka, dokázal svoju lásku k nám. Čerpajme silu, odvahu, milosti od ukrižovaného Kráľa. Náš život nech je v znamení víťazstva nad pokušeniami sveta, tela i diabla.

YT | GTV