Meditácia na 21.11.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období
KRISTUS - NÁŠ KRÁĽ

Prečo je pre Ježiša téma „Kristus, náš Kráľ", taká dôležitá? Prečo sa aj dnes vracia k téme Božieho kráľovstva, hoci celý rozhovor medzi ním a Pilátom sa čoskoro začal uberať iným smerom? A kto vlastne je ten Kráľ? Znamená predovšetkým vzťah s ním, jeho osobné prijatie a vďačnosť za spásu, no i pretváranie našich osobných postojov a vzťahov.

YT GTV